Belgisch autorijbewijs halen: theorie- en praktijkexamen

 Helaas is fab-info.be hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan federdrive.eu.

Veilig en bekwaam leren autorijden in België

Autorijlessen voor iedereen

De meeste Belgische jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, willen het liefst zo gauw mogelijk het autorijbewijs halen. Op zeventienjarige leeftijd wordt vaak al begonnen met het volgen van theorielessen, opdat geen kostbare tijd verloren gaat en het verlangde rijbewijs spoedig kan worden verkregen. Maar niet alleen jongeren gaan voor het autorijbewijs: er zijn ook dertigers, veertigers en zelfs vijftigers, die vroeger - bijvoorbeeld uit milieuoverwegingen - van het autorijden afzagen, maar nu ineens hebben besloten om alsnog autorijlessen te nemen.

Voorlopig autorijbewijs

Om in België zelfstandig te mogen autorijden is een rijbewijs B nodig. Een voorlopige versie van dit autorijbewijs kan worden verkregen door het theoretisch rijexamen met goed gevolg af te leggen. Theorielessen worden in de regel aangeboden door de rijschool, maar het is uiteraard ook mogelijk om via zelfstudie de benodigde kennis te verwerven. Om te slagen voor het theoretisch rijexamen moeten van de in totaal 50 examenopgaven minstens 41 vragen correct beantwoord worden. Met een voorlopig autorijbewijs mag men autorijden met een ervaren begeleider.

Definitief autorijbewijs

Een voorlopig autorijbewijs is echter maar beperkt geldig en men dient deze mettertijd te vervangen door een definitief autorijbewijs, welke in België kan worden verkregen door middel van een praktisch rijexamen dat op de openbare weg zal worden afgelegd. Daartoe moet minstens negen maanden lang een erkende rijopleiding gevolgd worden. Door middel van intensieve rijlessen wordt de rijvaardigheid getraind, opdat zoveel mogelijk ervaring kan worden opgedaan. Het praktisch rijexamen bevat bovendien een virtuele gevaarherkenningstest. Indien men de beide delen van het rijexamen met goed gevolg heeft afgelegd kan het definitief autorijbewijs worden afgehaald.